Gebruikers hebben bagage. En ze nemen het mee naar jouw site.

Net als met elke relatie hebben eerdere ervaringen van de gebruikers, goed of slecht, invloed op de verwachtingen die de gebruikers hebben van jouw site. En net als met menselijke relaties moet je wat van hun verleden weten om het in de toekomst soepel te laten verlopen.

Het verwachtingspatroon dat gebruikers hebben van jouw site, zijn gecreëerd door het surfen op andere sites. Patronen in waar je de dingen kunt vinden: zoals navigatie, terug naar home, zoeken. En om dingen te ontwijken, zoals advertenties.

Naar deze patronen is kort geleden onderzoek gedaan door Shaihk en Lenz (2006). Zij suggereren dat de gebruikers een verwachtingspatroon hebben ontwikkeld over de plaatsing van dingen die ze wel en niet willen zien.

Shaihk en Lenz wilden weten of internetpagina onderdelen op dezelfde plaats staan als in 2001. (Bernard, 2001). Ze hebben gekeken naar de volgende onderdelen:

  • Terug naar home;
  • Zoeken op de site;
  • Interne links;
  • About;
  • Advertenties.

In hun simpele maar effectieve studie, vroegen Shaihk en Lenz 142 respondenten om bedrukte stickers, met de onderdelen van hier boven, op een papier van 5 bij 5 cm. te plakken waar zij dachten dat deze onderdelen moesten zitten.

Hun bevindingen laten zien dat de verwachtingen van de deelnemers niet zijn veranderd.

Terug naar home
44% verwachtte deze linksboven. 11% linksonder en 15% midden onder.

Zoeken op de site
Iedereen verwachtte dat deze bovenin zou zitten. 17% rechtsboven, 9% linksboven en 13% dacht dat deze aan de linkerkant onder het logo zou zitten.

Interne links
De deelnemers dachten dat deze aan de linkerkant moest zitten, onder de header.

About
Voor about hadden ze geen verwachtingen, deze werd merendeels onderin geplaatst.

Advertenties
Sinds 2001 hebben de gebruikers geleerd dat adverteerders de top van een pagina gebruiken voor hun banners. Toen ze dat hebben ontdekt, zijn ze gestart met het ontwijken van deze advertenties en zijn nu zogenaamd banner blindness.

De Shaihk en Lenz bevindingen zijn niet verrassend, maar wel belangrijk.

Bron: Where are you when I need you??? (or. Ending the search for search)

Be Sociable, Share!