Recent onderzoek van Shaikh en Lenz bevestigt het nog maar weer eens. De meeste bezoekers hebben een duidelijk mentaal model (verwachtingspatroon) van een website.

In het onderzoek kregen 142 studenten de opdracht aan te geven op welke plaats op een pagina bepaalde elementen worden verwacht. In een raster van vijf kolommen en vijf rijen moesten zij met stickers aangeven waar zij de onderdelen ‘Over ons’, ‘Zoekfunctie’ ,’Interne links’, ‘Advertenties’ en ‘Home-link’ verwachtten.

Het verwachtingspatroon

 • Home-link
  44% van de respondenten verwachten de home-link in het veld in de linker bovenhoek. Andere plaatsen die vaker worden aangewezen waren de linker onderhoek en het midden van de onderzijde van de pagina.
 • Interne links
  Links naar pagina’s binnen de site worden door 60% van de proefpersonen aan de linker zijkant verwacht.
 • Zoekfunctie
  De meeste respondenten geven aan dat de meest logische plaats voor de zoekfunctie de rechter bovenhoek is. Echter, de linkerbovenhoek en de ruimte er direct onder wordt ook regelmatig aangewezen.
 • Advertenties
  Commerciƫle uitingen worden zowel in het midden aan de bovenzijde van de pagina (27%) als aan de rechterzijde van de pagina (32%) verwacht.
 • Over ons
  Een link naar meer informatie over de organisatie wordt verwacht in het midden van de onderzijde van de pagina en in de linker onderhoek.

Wanneer de werkelijke situatie overeenkomt met ons mentale model zijn we tevreden. Door rekening te houden met het verwachtingspatroon van gebruikers ten aanzien van de locatie van elementen zal ook de effectiviteit, (ze vinden wat ze zoeken), de efficiency (ze vinden het sneller) en dus ook de tevredenheid toenemen.

Bron: Where’s the Search? Re-examining User Expectations of Web Objects

Be Sociable, Share!