Het valt me vaak op dat ondernemers de cijfers van hun website niet op orde hebben. Internet is een belangrijk bedrijfsmiddel, net zoals financieën en personeel dat zijn. De financieën worden beheerst door de Financieel-directeur en het personeel wordt gemanaged door de Human Resource Manager. Beide functionarissen worden afgerekend op het eindresultaat. Als de liquiditeit of solvabiliteit in het gedrang komt zal de financieel-directeur aan de bel trekken. Hetzelfde doet de Human Resource Manager met een ziekteverzuimpercentage van bijvoorbeeld 20%.

Voor veel websites lijken dit soort ken- en stuurgetallen niet te bestaan. De verantwoordelijken meten niet bewust en het managen van de website gebeurt vooral op ad-hoc wijze.

Een bekende uitspraak luidt: Je krijgt wat je meet. Als je de resultaten van je website niet meet zul je ook geen resultaten boeken.

Een conversieratio is een prima meetinstrument om regelmatig het presteren van je website tegen het licht te houden. Zo kun je continu verbeteren en weet je ook of de aanpassingen het juiste effect sorteren.

Daarnaast kan je het ook gebruiken als vergelijkingsinstrument met de branche. Scoor je nu beter over slechter dan je concurrenten

Op Conversion Chronicles staat een overzicht met gemiddelde conversieratio.

 • Bezoekers die iets kopen 2.3%
 • Bezoekers die registeren 2% – 3%
 • Klanten die meer informatie invullen 5%
 • Van gratis abonnee naar betalend abonnee 1% – 7%

Onderstaande tabel geeft wat specifieker cijfers van bezoekers die iets kopen per branche

branche conversieratio (%)
Catalogus 6.1
Speciaalzaak 3.9
Mode/kleding 2.2
Reizen 2.1
Wonen 2.0
Sport/buitenleven 1.4
Electronica 1.1

Conversie is niet het enige ken- of stuurgetal. Steve Jackson komt met de volgende Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) voor websites:

 • Conversieratio van de site (ik denk dat hij het gemiddelde van alle gemeten ratio bedoelt)
 • Conversieratio per produkt
 • Percentage van nieuwe en terugkerende bezoekers
 • Verkopen per bezoeker
 • Gemiddelde ordergrootte
 • Gemiddeld aantal verkopen per produkt
 • Percentage bezoekers dat winkelwagentje verlaat
 • Opbrengsten en winst per produkt
 • Herhalingsaankopen
 • Kosten per bezoeker
 • Winst per website bezoek

Er zijn dus genoeg dingen om te meten. Met enige creativiteit kan dit lijstje makkelijk aangevuld worden. Alles meten heeft echter weinig zin. Het gaat erom die dingen te meten die voor het succes van je website cruciaal zijn. Meten om te managen.

Be Sociable, Share!