De manier om het succes van een website te meten is door gebruik te maken van conversieratio. Conversieratio is de mate waarin uw website in staat is om haar bezoekers te verleiden tot de gewenste acties. Gaat één op de honderd bezoekers van uw website tot actie over, dan is de conversieratio 1%.

    Vuistregeltje:

  • Een conversieratio van 2% is slecht;
  • Een conversieratio tussen de 3 en 5% is gemiddeld;
  • Een conversieratio van 10% is uitstekend.

Een website gebouwd volgens usabilityrichtlijnen heeft per defintie een hogere conversieratio omdat de kans op fouten lager is en bezoekers gemakkelijker hun doel bereiken en tot actie overgaan.

Be Sociable, Share!