Tijdens usability-onderzoeken wordt vaak gemeten hoe lang een participant met een taak bezig is. Hoe sneller iemand zijn doel bereikt des te groter zal de tevredenheid zijn.

Volgens Jared Spool kunnen we twee soorten tijdsbestedingen onderscheiden:

  • Instrumentele tijd
  • Doel tijd

Instrumentele tijd is de tijd die iemand besteedt aan het werken met de applicatie zelf. Doel tijd is de tijd die iemand besteed aan het verwerken van de informatie teneinde zijn doel te behalen.

Volgens Jared Spool moet je de instrumentele tijd zo kort mogelijk zien te houden maar de doel tijd juist verlengen. Want hoe meer tijd ze hierin investeren, hoe beter de kwaliteit van het resultaat. Dit is een belangrijk aspect voor het behouden van bezoekers; ze moeten hun doel (informatie vinden) eenvoudig kunnen behalen.

Jared Spool schreef eerder al eens over twee soorten kennis, die in dit verband wel interessant zijn:

  • Instrumentele kennis; dit gaat over de applicatie zelf
  • Domeinspecifieke kennis; de inhoudelijke kennis

Instrumentele kennis het te maken met instrumentele tijd en domeinspecifieke kennis met doel tijd.

Bron: Dividing User Time Between Goal And Tool

Be Sociable, Share!