Family, Friends and Fools is een bekend Amerikaans gezegde. Het zijn de mensen die een ondernemer achtereenvolgens benadert om te toetsen of een nieuwe idee voldoende potentie heeft.

Het voordeel van familie en vrienden is dat het mensen zijn die je vertrouwt en die loyaal zijn. Als je een website wilt testen zijn dit de mensen die bereid zijn er tijd in te steken. Dit je graag helpen en serieus zijn om een taak op een website tot een goede einde te brengen. Zet de groep daarna bij elkaar, serveer een natje en een droogje, en mensen zullen graag hun ervaringen onderlingen uitwisselen.

Van belang is dat je groep voldoende heterogeen is. Er moet voldoende verschil zijn in kennis en ervaring met internet en met het onderwerp van de website.

Vervolgens vraag je de mensen de hele website te bekijken en iedere pagina pagina die ze tegenkomen te voorzien van een label die beschrijft wat het doel van de pagina is.

Nadat je deze informatie verzamelt kun je menu-items hernoemen en krijg je een goed beeld van de informatie die nog mist. Deze informatie kan vervolgens toegevoegd worden aan de pagina of aan een speciale FAQ

Vergeet achteraf niet het resultaat met de testpersonen (je familie en vrienden) te delen.

Bron: Usability Studies 101: Design by Groups

Be Sociable, Share!