Uit onderzoek blijkt dat internet het aantal uren dat op het werk wordt doorgebracht, verantwoordelijk zijn voor de afname van Amerikaanse vriendschappen.

Uit een onderzoek van sociologen van de Duke University in New Arizona, blijkt dat het aantal mensen dat aangeeft met niemand over belangrijke kwesties te kunnen praten, verdubbeld is ten opzichte van twintig jaar geleden. Het gemiddelde aantal mensen waarmee de respondenten over belangrijke zaken praten, daalde in dezelfde periode van drie naar twee.

Deze veranderingen zijn slecht voor onze samenleving. Het hebben van nauwe banden met anderen zorgt voor een vangnet, aldus Lynn Smith-Lovin, hoogleraar sociologie aan de Duke University. De data uit het onderzoek is afkomstig uit een enquete die de Universiteit van Chicago sinds 1972 houdt.

Bron: Amerikanen hebben minder vrienden door internetgebruik

Be Sociable, Share!