De aandacht voor gebruiksvriendelijkheid is gegroeid en groeit steeds meer. In plaats van een speeltje van een paar goeroes zien we een heuse bedrijfstak ontstaan. Het gebruiksvriendelijker maken van een produkt kan je een paar keer doen. Op een gegeven moment bereik je echter het punt dat er niet veel verbeteringen meer kunnen worden bereikt. De kosten wegen dan niet meer tegen de baten op.

Gebruiksvriendelijkheids-professionals moeten daarom kijken waar ze noet meer van toegevoegde waarde kunnen zijn voor een organisatie. John Knight noemt een aantal vlakken waar UCD ook kan worden ingezet. Hij heeft het dan over:

  • Veiligheid;
  • Kwaliteitswaarborging;
  • Produktontwikkeling.

Interessanter is eigenlijk het boek The Agenda van managementauteur Michael Hammer. In dit boek introduceert Hammer de twee acroniemen:

  • Easy To Do Business With
  • More Value Added.

Volgens het eerste acroniem moet het voor klanten makkelijk zijn om zaken met een bedrijf te doen. Volgens het tweede acroniem moeten organisaties steeds maar weer meer toegevoegde waarde leveren aan hun klanten. UCD methoden zijn uiterst geschikt om te bepalen of het voor klanten makkelijk is om zaken met een bedrijf te doen. Doordat veelvuldig met de eindgebruiker overal bij wordt betrokken wordt volgens Knight produktontwikkeling gestimuleerd. Dit is een absolute voorwaarde om continu meer toegevoegde waarde te leveren.

UCD heeft dus veel potentie om uit te groeien tot een belangrijk managementinstrument.

Bron: HCI2005 Feature: Alternative business Models for HCI

Be Sociable, Share!