Value Centered Design

Bij het ontwikkelen van een nieuwe website ligt de focus te vaak op het lanceren van een mooie website (terwijl dit alleen maar een middel is). Ook schieten we wel eens door naar de andere kant en dan richten we ons alleen maar op het omlaag brengen naar de kosten en het maximaliseren van de omzet.

Waar het uiteindelijk om gaat is het creeëren van toegevoegde waarde!

En niet alleen toegevoegde waarde voor de eindgebruiker maar ook toegevoegde waarde voor het bedrijf.

Value Centered Design richt zich op de raakvlakken tussen de eindgebruiker en het bedrijf. Daar waar deze twee elkaar ontmoeten ontstaat voor beiden toegevoegde waarde

Bron: Value Centered Design

Be Sociable, Share!