In de VS is het verplicht om te zorgen dat je produkten toegankelijk zijn. Dit alles is geregeld in de Disability Discrimination Act.

In de Europese Commissie bekijkt men nu of een dergelijke aanpassing van de regels niet iets voor Europa is. Het is nu allemaal te vrijblijvend. Aanpassing van de regels moet leiden tot meer toegankelijke produkten.

In het artikel Wat is het belang van toegankelijk bouwen? noem ik drie argumenten voor toegankelijkheid:

  • Moreel-ethisch;
  • Juridisch;
  • Economisch.

Ik ben blij 🙂 dat de EC beter invulling wil geven aan de juridische component.

Bron: EC says accessibility must be key factor in IT buying

Be Sociable, Share!