Trenton Moss vraagt zich af hoe het toch kan dat er zo weinig websites toegankelijk zijn. En dat terwijl een belangrijk voordeel van toegankelijkheid is dat een website erdoor ook automatisch gebruiksvriendelijker is. Volgens Jakob Nielsen resulteert een betere gebruiksvriendelijkheid vaak in een stijging van het conversieratio met 100% en in bezoekersaantallen van 150% (Return in Investment (ROI) for Usability).

Trenton Moss noemt een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat verbeteringen in toegankelijkheid ook verbetering voor de gebruiksvriendelijkheid zijn.

  • Beschrijvende hyperlinks (geen klik hier);
  • Labels bij formulier velden (de tekst is nu ook klikbaar, handig bij checkboxjes of radiobuttons);
  • Grote hoeveelheden informatie opdelen in kleine paragrafen;
  • Website voorzien van een sitemap;
  • Eenvoudige en makkelijk te lezen taal;
  • Consistente navigatie;
  • Geen pop-ups;
  • CSS voor presentatie;
  • Tekstalternatief voor audio of film;
  • Geen flikkerende tekst;

Omdat een betere toegankelijkheid gelijk staat aan een betere gebruiksvriendelijkheid is er buiten het moreel-etische en juridische argument geen enkele reden meer om niet toegankelijk te bouwen.

Bron: The Secret Benefit Of Accessibility Part 1: Increased Usability

Be Sociable, Share!