De opkomst van Ajax bevestigt dat huidige browsers eindelijk zijn opgewassen tegen dergelijke technieken. Het loopt min of meer analoog aan de opkomst van XHTML en CSS. Daarmee zijn designers eindelijk in staat om het web flexibel te onderhouden. Iets wat al vanaf het begin werd ‘beloofd’, maar pas sinds enige jaren het geval is. In beide gevallen is de technologie niet nieuw, maar zijn we nu pas in staat om het op grote schaal toe te passen.

Bron: Why Ajax Matters Now

Be Sociable, Share!