In de basis moet iedere website toegankelijk zijn. Niet alleen vanuit moreel-ethisch perspectief maar ook vanuit juridisch en economisch perspectief

Met de komst van web 2.0 en een technologie zoals Ajax zien we een vervaging van grenzen tussen desktop-applicaties en websites. Websites worden steeds interactiever en beginnen zich te gedragen als applicaties, webapplicaties.

Internet neemt een steeds prominentere rol in in het dagelijkse functioneren van mensen. Daardoor neemt het belang aan toegankelijkheid alleen maar toe. Dit is echter moeilijk te rijmen met de opkomst van Ajax.

James Edwards kan immers niet anders dan concluderen dan dat Ajax oplossingen niet toegankelijk zijn voor screenreaders. Een conclusie waar niet lichtvoetig mee moet worden omgegaan.

Bron: AJAX and Screenreaders: When Can it Work?

Be Sociable, Share!