Wist u dat in Nederland zo’n 2.4 miljoen mensen kampt met een handicap die het gebruik van internettoepassingen minder goed mogelijk maakt. Dit zijn mensen met bijvoorbeeld, kleurenblindheid, doofheid of een verstandelijke handicap (De steeds groter wordende groep ouderen uitgesloten).

Dankzij internet kunnen zij allerlei belangrijke informatie achterhalen, waar ze eerst nauwelijks toegang tot hadden. Helaas zijn veel internettoepassingen slecht toegankelijk voor deze groep mensen. Hier ligt onze uitdaging; zorgen dat ook mensen met een handicap gebruik kunnen maken van onze internettoepassingen!

Toegankelijkheid voor iedereen. Dat is de kern.

Kijken we naar de groep mensen met een handicap dan zijn de volgende beperkingen te onderscheiden:
Visuele beperkingen (blindheid, slechtziend, kleurenblindheid);
Auditieve beperkingen (doofheid, hardhorendheid);
Lichamelijke beperkingen (RSI, verlamming, etc.);
Informatieverwerkingspoblemen (dyslexie, ADHD, geheugenproblemen, etc.).

Citaat openenDe kracht van het internet ligt in zijn alomvattendheid. Toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht handicaps, is een essentieel onderdeel.Citaat sluiten
– Tim Berners-Lee (uitvinder van het World Wide Web)

Voor deze groep mensen zijn er allerlei hulpmiddelen op de markt. De mensen met een visuele handicap kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van een braille-leesregel (deze vertaalt tekst in braille) of een spraaksynthesizer (deze leest tekst voor). Daarnaast bestaan er nog vele andere hulpmiddelen zoals: speciale toetsenborden, scanning-software, vergrootglas software en tekstbrowsers. Deze hulpmiddelen werken echter alleen maar als er aan de internettoepassing bepaalde kleine aanpassingen zijn aangebracht.

Vraag uzelf het volgende eens af: Je zit in een rolstoel en wilt wat nieuwe kleren kopen. In de winkelstraat staan maar liefst 6 winkels, slechts ééntje heeft echter een rolstoelvriendelijke ingang. Waar gaat u uw kleding kopen?

Het toegankelijk maken van internettoepassingen is niet alleen onze morele plicht; het levert ook tal van zakelijke voordelen op:

Toegankelijk bouwen verhoogt marktaandeel en afzetmarkt;
Toegankelijk bouwen verhoogt de efficiency;
Toegankelijk bouwen zorgt voor een positief imago;
Toegankelijk bouwen voorkomt juridische aansprakelijkheid.

Verhogen marktaandeel en afzetmarkt

Zoals we al eerder hebben genoemd kampen 2.4 miljoen mensen met een handicap die het gebruik van internettoepassingen minder goed mogelijk maakt. Dit komt neer op zo’n 15% van de bevolking. Door toegankelijke internettoepassingen te maken vergroot u uw afzetmarkt dus met zo’n 15%. Er zijn echter nog meer voordelen: want een internettoepassing die voor gehandicapten goed te gebruiken is, is voor mensen zonder handicap helemaal goed te gebruiken. In zo’n geval noemen we de internettoepassing gebruikersvriendelijk.

De voordelen van gebruikersvriendelijkheid op een rijtje:
Gebruikers zullen sneller het systeem begrijpen en eerder hun doelen bereiken;
Gebruikers ervaren het bezoek als prettig, komen eerder terug en raden de website aan anderen aan;
Gebruikers ontwikkelen vertrouwen in de website en het bedrijf;
Gebruikers kunnen zonder hulp (telefonisch, e-mail) zaken op de website afhandelen.

En als dat nog niet overtuigend genoeg is, dan staan hieronder nog een aantal andere positieve neveneffecten van toegankelijk websites bouwen:

U website scoort beter bij de zoekmachines;
U website is te bekijken op apparaten zoals pda’s en mobiele telefoons;
U website is ook toegankelijk voor mensen met een trage internetverbinding.

Vergroten van de efficiency

80% van de kosten van een website worden gemaakt tijdens de onderhoudsfase, deze kosten waren veelal onvoorzien en zijn het gevolg van een slechte gebruikersvriendelijkheid (Nielsen, 2000). Een verbeterde toegankelijkheid heeft als gevolg dat mensen taken sneller kunnen voldoen en minder fouten maken. Dit heeft als gevolg dat de onderhoudskosten fors teruglopen.

Positief imago

Met het bouwen van toegankelijke internettoepassingen laat u zien dat een klantgerichte organisatie bent en gelijke kansen voor iedereen een belangrijke waarde vindt. Omdat u de daad bij het woord voegt, zult u een positief bedrijfsimago communiceren richting (toekomstige) werknemers, belangengroepen en uw klanten.

Voorkomen van juridische aansprakelijkheid

In de Europese unie zijn tal van initiatieven die discriminatie tegengaan en gelijke kansen voor iedereen bevorderen. In Nederland heeft het Landelijk Bureau Toegankelijkheid een project www.drempelsweg.nl opgericht dat als doel heeft toegankelijk internet voor iedereen mogelijk te maken. In de Verenigde Staten en in Groot-Britannie is de toeganklijkheid van internettoepassingen zelf per wet geregeld. Het is te verwachten dat er binnen de Europese unie ook wetgeving/jurisprudentie omtrent toegankelijkheid van internettoepassingen gaat ontstaan. Aan u de keus: vooroplopen over achteraanhobbelen!

Toegankelijkheid, een goede investering?

Jazeker! Het toegankelijk maken van internettoepassingen is niet zozeer een kwestie van andere dingen doen maar vooral van de dingen anders doen. Slechts een kleine inspanning is vereist om vele voordelen te behalen.

Alle voordelen van een toegankelijke internettoepassing op een rijtje:
Hoger marktaandeel en afzetmarkt;
Onderhoudswerkzaamheden verlopen efficiënter;
Positief imago;
Voorkomen van juridische aansprakelijkheid;
Verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid;
Betere resultaten in de zoekmachines;
Toegankelijk op allerlei apparaten zoals pda’s en mobiele telefoons;
Toegankelijk voor een trage internetverbinding.
Be Sociable, Share!