Dit artikel is een pleidooi voor user centered design. Iedere internttoepassingen moet de ideale mix vinden tussen drie soorten doelen (the golden triangle): organizational goals, business goals en user goals. In de juiste situatie zijn ze niet in conflict met elkaar maar liggen ze in elkaars verlengde.

Be Sociable, Share!