In de talloze eyetrack studies die ik voor verschillende websites heb uitgevoerd zie ik telkens hetzelfde patroon. Banners krijgen geen aandacht. Donald Norman constateerde iets soortgelijks en publiceerde hierover een artikel en noemde het verschijnsel banner-blindness.

Onderzoek van Magrid Abraham werpt echter een iets ander licht op de zaak. In haar haar artikel The Off-Line Impact of Ads beschrijft ze de online campagne van een grote retailer.

Hier uit bleek dat de groep mensen die gedurende de drie maanden campagne werden blootgesteld aan gesponsorde zoekresultaten en banners online 40% en offline 50% meer kochten.

Gesponsorde zoekresultaten beïnvloeden de online en offline conversie het meest. De combinatie van gesponsorde zoekresultaten en banners zorgt echter voor het meeste resultaat.

Een meer holistische benadering van je advertentiestrategie levert waarschijnlijk het meeste rendement op. Alle afzonderlijke uitingen zoals adwords, banners, radio-campagnes, abri’s, en dergelijke dienen elkaar te versterken. Werk je dus met zoekmachinespecialisten en reclameboys waak dan goed voor de rode draad voor het meeste resultaat.

Ik persoonlijk ben niet zo gecharmeerd van banners en steun het initiaitef van Ruben Timmerman die banners vogelvrij verklaarde.

Be Sociable, Share!