Wil je je lezer overhalen iets te doen of overtuigen van jou standpunt? Gekke vraag, natuurlijk wil je dat. Er zijn technieken die je werk als overtuigend schrijver makkelijker kan maken en je standpunt boeiender. Brian Clark geeft een aantal goeie tips:

Herhalen
Herhalen, herhalen, herhalen. Het is onmisbaar bij overtuigend schrijven. Want iemand kan het pas met je eens zijn als hij door heeft wat je bedoelt.

Niet elke herhaling is even zinvol. Je doet het goed als je je standpunt op verschillende manieren laat zien. Recht voor z’n raap, aan de hand van een voorbeeld, in een verhaal, door middel van een citaat en tot slot nog in je samenvatting.

De reden
Weinig woorden zijn zo krachtig als ‘omdat’. Psychologisch onderzoek wijst uit dat mensen eerder geneigd zijn te doen wat jij wilt als je ze een reden geeft.

Wel logisch als je er over nadenkt. We houden er niet van opdrachten te krijgen zonder een redelijke verklaring. Wil je dat mensen open staan voor jou ideeën dan moet je ze daar reden toe geven.

Samenhang
Samenhang in ideeën en daden is een gewaardeerd kenmerk. Wie niet samenhangend overkomt wordt gezien als instabiel en oppervlakkig. Samenhang daartegenover is het bewijs van integriteit en rationaliteit.

Gebruik dit gegeven door de lezer iets voor te leggen waar hij het onmogelijk mee oneens kan zijn. Zet je standpunt dan rigoureus neer, met meer dan voldoende ondersteunend bewijs. Je uiteindelijke standpunt verwijst weer naar het beginpunt waar de lezer het al mee eens was. En zo is je cirkel rond.

Sociaal bewijs
We kijken naar de mensen om ons heen om te bepalen hoe we ons gedragen en hoe we ergens over denken. Goede voorbeelden voor het web zijn referenties en verhalen van tevreden klanten.

Je kunt ook op andere manieren sociaal bewijs in je tekst opnemen. Bijvoorbeeld door ouderwets namen te noemen.

Vergelijkingen
Metaforen, analogieën en andere vergelijkingen zijn de beste vriend van de overtuigende schrijver. Als je je scenario kunt koppelen aan iets dat de lezer als waar beschouwd, ben je al een aardig eind op weg iemand te overtuigen.

Soms ben je overtuigender wanneer je appels met peren vergelijkt (om eens een oude maar effectieve metafoor te gebruiken.) Vergelijk de prijs van je online cursus niet met een andere online cursus. Vergelijk het met een seminar of je eigen uurtarief.

Verwar en ontrafel
Dit is een overtuigingstechniek die werkt als een algemene aanpak. Eerst benoem je het probleem. Vervolgens druk je de lezer op de zere wond en tot slot biedt je hem de oplossing die alles beter maakt.

Je drukt niet op de wond met sadisme maar met empathie. Je wilt de lezer overtuigen dat jij weet waar je het over hebt omdat je het aan den lijve hebt ondervonden, én hebt opgelost. Je geloofwaardigheid stijgt als je kunt laten zien dat je de pijn van de lezer voelt.

Bovenstaande lijst is verre van overvloedig. Welke technieken gebruik jij? Kijk op voor de uitgebreide lijst met tips van Brian Clark.

Be Sociable, Share!