Momenteel maken nog maar weinig Nederlanders (ongeveer 1%) gebruik van tv via de mobiele telefoon. TNS NIPO ondervroeg negenduizend Nederlanders naar hun voorkeuren als ze wel gebruik konden maken van tv via hun mobiele telefoon.

Waar wordt mobiel tv gekeken?

  • 38 procent wil mobiel tv kijken tijdens vakantie;
  • 37 procent wil mobiel tv kijken onderweg naar opleiding, werk, et cetera.

Wat wil men zien?

  • 54% geeft aan het nieuws te willen bekijken;
  • 62% van de jongeren heeft vooral interesse in muziekprogramma’s.

Uit het onderzoek blijkt dat mannen het liefst naar sport kijken terwijl vrouwen meer interesse hebben in series en soaps.

Kritische noot
Mensen is gevraagd hun voorkeur uit te spreken over een dienst die ze nog niet gebruiken. In talloze onderzoeken is aangetoond dat hetgeen wat mensen werkelijk doen wel eens sterk kan afwijken van wat ze zeggen dat ze zouden doen.

De toekomst voorspellen blijft lastig en in dit licht moet je extra voorzichtig zijn met het extrapoleren van gegevens.

Voorbeeld: Ruim twee miljoen Nederlanders (tweevijfde (38%) van de Nederlanders die nu al een idee hebben op welke plekken ze van mobiele tv gebruik zouden maken), geven aan op het vakantieadres mobiel tv te willen kijken

Er zijn echter maar negenduizend nederlanders ondervraagd. Van deze negenduizend weet 52% procent waar ze mobiel tv zouden willen kijken. Van deze 52% zegt uiteindelijk 38% voorkeur te hebben om op het vakantieadres te kijken. Dat zijn er dus maar 1.778 in plaats van twee miljoen.

och weet de helft (52%) van de ondervraagden – we spreken dan over ruim 5.7 miljoen Nederlanders – al antwoord te geven op de vraag op welke plekken ze mobiel tv gaan kijken, zodra hun telefoon dat toelaat.

Altijd opppassen met die onderzoeken.

Bron: Nederland wil mobiele tv voor op vakantie, onderweg en het schoolplein

Be Sociable, Share!