Uit onderzoek van Royal Bank of Canada blijkt dat de belangstelling voor audio- en videodiensten via de mobiele telefoon niet al te groot is. Driekwart van de ondervraagden geeft aan geen belangstelling te hebben voor video, terwijl 69 procent zich niet kan voorstellen dat hij of zij muziek gaat beluisteren via zijn mobieltje.

Advertenties ontvangen via de mobiele telefoon is voor veel ondervraagden een schrikbeeld. Meer dan de helft meent zelfs dat verspreiden van advertentieboodschappen via mobieltjes verboden moet worden. 43 Procent zou niet ingaan op een aanbod voor een goedkoper abonnement in ruil voor toestemming om advertentieboodschappen te ontvangen, hoewel de ondervraagden zeggen bij de aanschaf van een mobieltje vooral op de prijs te letten.

De pogingen van fabrikanten om elkaar af te troeven met steeds mooiere, functioneel rijkere telefoons lijkt contraproductief. Het merendeel van de ondervraagden zegt de nieuwe functies onvoldoende te kunnen beoordelen om er zijn aankoopbeslissing op te baseren. Meer dan de helft geeft zelfs te kennen dat hij of zij de aanschaf van een nieuw mobieltje uitstelt of daar zelfs helemaal van afziet uit vrees dat het toestel snel verouderd zal zijn.

Het is nog maar de vraag in hoeverre je door dit soort onderzoeken moet laten leiden. Als je gevraagd had of mensen fotos willen maken met hun mobieltje had denk ik ook de meerderheid geantwoord dit onzin te vinden. Toch is het een succes geworden.

Bron: Amerikanen hoeven geen tv op hun mobieltje

Be Sociable, Share!