Veel mensen waarderen de extra functionaliteiten die nieuwe PDA bieden. Toch besluiten weinigen om gelijk over te stappen. Velen zijn tevreden met wat men heeft. Een nieuwe PDA betekent immers dat je weer iets nieuws moet leren.

Volgens Jakob Nielsen komt een goed systeem overeen met de echte wereld. Het is niet voor niets dat de opnemen toets van een mobiele telefoon groen is en de uitschakelen toets rood. Dit komt overeen met het mentale model van het verkeerslicht die we dagelijks in de echte wereld tegenkomen.

Door aan te sluiten bij wat mensen reeds kennen wordt het gebruiksgemak vergroot. Mensen hoeven minder te leren. De eerste PDA’s hadden nog een eigen besturingssysteem, tegenwoordig maken ze gebruik van Windows Mobile, Vista, Office 12, Google an Yahoo applicaties. Ze sluiten aan bij wat de gebruiker in zijn dagelijkse leven al gebruikt en zijn daardoor gemakkelijker dan hun voorlopers.

Gebruikersvriendelijkheid is echter geen sausje dat later over het produkt kan worden gegoten. De hardware, het OS, de applicaties, de specifieke taken van de gebruikers hebben allen invloed op de uiteindelijke gebruikersvriendelijkheid.

Voor een onderscheidend produkt is meer nodig. Gelijk vanaf het begin moet er aandacht zijn voor gebruikersvriendelijkheid.

De fabrikant die erin slaagt een produkt aan te bieden dat functioneel en gebruikersvriendelijk is heeft niet alleen tevreden klanten. Diens klanten zullen zelf als ware ambassadeurs diens produkt promoten.

Bron: The Secret Sauce of Usability

Be Sociable, Share!