Dankzij internet zijn mensen niet meer passief maar actief. Als ze gefrustreerd zijn over een produkt dat niet werkt komen ze steeds vaker met suggesties ter verbetering. Gebruikersvriendelijkheid wordt hierbij vaak aangedragen. Ook managers hebben usability ontdekt en zien hierin een onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie.

De wereld is dus klaar voor usability maar usability nog niet voor de wereld. Ten eerste moet usability in de handen komen van professionals en uit die van de guru’s. Guru’s presenteren usability als zijnde het een kunst en dus niet manageable. Daarnaast zijn guru’s voor de meeste bedrijven te duur om in te schakelen.

Er moeten dus professionals komen met getoetste methoden en technieken. De veronderstelling dat iedere professional een usability test op dezelfde manier uitvoert en dezelfde resultaten krijgt is onjuist. Concluderen Molich, Ede, Kaasgaard and Karyukin (2004). Ze onderzochten negen verschillende test kwamen tot de volgende bevindingen.

  • 4 van de 9 rapporten hadden geen samenvatting;
  • 7 van de 9 bevatten twee of minder screenshots;
  • De frequentie van het probleem werd niet behandelt;
  • 3 van de 9 rapporten hadden geen prioritering aangebracht in de problemen
  • De rapporten behandelden teveel problemen om nog bruikbaar te zijn

Net zoals consistentie belangrijk is voor webdesign. Zo is consistentie ook cruciaal voor methoden en technieken van usability professionals. Als usability-tests al niet consistent zijn wat wil dit dan zeggen over de andere methoden en technieken?

bron: The world is ready for usability. Is usability ready for the world?

Be Sociable, Share!