In een serie van vijf artikelen behandelt Eelco van Kuik (Arroba) het vakgebied Web Analytics. Dit keer staan kritische prestatie indicatoren (KPI) centraal.

En een goede Key Performance Indicator voldoet aan de volgende eigenschappen:

  • het is een ratio, percentage of gemiddelde, nooit een getal;
  • bekijk de ontwikkeling hiervan over de tijd en let hierbij op verandering;
  • onderneem actie als deze boven of onder een bepaalde grens komt.

Een voorbeeld. Een bezoeker maakt gebruik van de zoekmachine, typt een aantal termen in en de resultaten pagina wordt getoond. Een goede indicator van succes is dan of de bezoeker klikt op een van de resultaten. Dit is geen harde wetenschap, maar het is erg aannemelijk dat een zoekmachine waar slechts 30% van de bezoekers doorklikt na het zien van de resultaten minder goed is dan wanneer dit 80% zou zijn. Bekijk ook deze KPI over een aantal maanden. En indien hier opvallende veranderingen te zien zijn: onderneem actie!

Het verbeteren van de website op basis van een goede analyse van de statistieken is een randvoorwaarde voor succes en gaat verder dan het maandelijks uitdraaien van een overzicht van het aantal unieke bezoekers per maand.

Er zijn talloze pakketten die goed zijn in het verzamelen en presenteren van allerlei gegevens. De uitdaging ligt er echter in wat we hiermee doen. Hoe we deze gegevens interpreteren en welke conclusies we eruit trekken.

Bron: Web Traffic Analyse: meet je eigen succes

Be Sociable, Share!