Een tijd geleden hielp ik Hans Jacob de Gier van mailtomail met het uitvoeren van een eyetrack onderzoek uit naar het verschil in leesgedrag tussen een volledig opgemaakte HTML mailing en een niet opgemaakte platte mailing.

Hans Jacob heeft de resultaten verwerkt in het artikel Hoezo aandacht voor opmaak bij e-mail nieuwsbrieven? (288 KB, PDF)

Uit het onderzoek blijkt dat visuele structuuraanduiders binnen e-mail nieuwsbrieven het scangedrag van de lezer ondersteunen. Structuuraanduiders (zoals menu-items, interne links, visuele afbakening en grafische visualisatie) ondersteunen de lezer om de nieuwsbrief te scannen naar voor hem interessante items. Dit scangedrag mist bij nieuwsbrieven zonder deze structuuraanduiders.

Opvallend was dat de retentie van beide nieuwsbrieven laag was. Men had moeite om feitelijkheden uit de nieuwsbrief zich te herinneren. Dit terwijl de nieuwsbrieven als redelijk interessant gewaardeerd werden.

Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar de tijd die lezers vrijmaken voor het lezen van nieuwsbrieven. Deze tijd (natuurlijk afhankelijk van de inhoud van de nieuwsbrief), is korter dan onze proefpersonen namen.

Aangezien structuuraanduiders scangedrag zeker ondersteunen is het aan te raden om bij het opstellen van de mailing hier rekening mee te houden. De vraag hoe ondersteun ik de lezer bij het vinden van de voor hem interessante onderwerpen is waarschijnlijk belangrijker dan de vraag hoe zorg ik ervoor dat mijn nieuwsbrief in zijn geheel gelezen wordt?.

Bron: Hoe wordt een nieuwsbrief gelezen?

Be Sociable, Share!