Uit een onlangs gehouden onderzoek door PROSEO, een internet marketing bedrijf uit Lisse, blijkt dat 82% van de alle verstuurde nieuwsbrieven door de geabonneerden worden gelezen. 32% leest ze aandachtig, 50% is selectief in het lezen van de nieuwsbrieven. Slechts 18% zegt niet of nauwelijks de nieuwsbrieven te lezen.

Uit het onderzoek van PROSEO blijkt, dat de aandachtige lezer de nieuwsbrief graag in html formaat ontvangt. Een selectieve lezer leest zijn nieuwsbrief liever in plain text formaat.

Jammer dat PROSEO niet vermeld om welke nieuwsbrieven en om hoeveel respondenten het gaat. Jakob Nielsen concludeert in zijn column Targeted Email Newsletters Show Continued Strength immers dat slechts 11% nieuwsbrieven aandachtig leest.

Bron: Uw nieuwsbrief wordt gelezen

Be Sociable, Share!