Uitgevers hebben hoge verwachtingen van streaming video. Dat is één van de trends uit een onderzoek van KPMG naar trends binnen de uitgeefwereld. Het gebruik door uitgevers van streaming video is gestegen van 11 procent in 2005 naar 21 procent in 2006.

Hoe gaan Nederlandse uitgevers om met nieuwe technologieën en de mogelijkheden die internet biedt? Eind vorige week publiceerde KPMG een jaarlijks trendonderzoek dat onder meer in gaat op die vragen. Aan het onderzoek deden 146 uitgevers mee. Zij zijn afkomstig uit de verschillende sectoren van de uitgeefwereld, van educatieve uitgevers tot uitgevers van publiekstijdschriften.

Een andere opvallende trend uit het onderzoek, naast die van de toenemende belangstelling voor streaming video (in 2006 verwacht 40 procent binnen twee jaar gebruik te maken van streaming video), is de opkomst van RSS. In 2005 paste 11 procent van de uitgevers RSS-feeds toe, in 2006 ligt dat percentage op 20. Uitgevers verwachten dat de komende twee jaar het gebruik nog eens 14 procent zal stijgen.

Bron: Streaming video populair onder uitgevers

Be Sociable, Share!