Jaarlijks missen Amerikaanse organisaties miljarden aan opbrengsten en stellen ze zich bloot aan gerechtelijke stappen doordat ze niet voldoen aan de gestelde eisen van de Disability Discrimination Act (DDA)

Een onderzoek, uitgevoerd door Nomensa, wees uit dat bijna 75 procent van de top 100 bedrijven in de FTSE-lijst niet voldoet aan de minimum eisen voor een toegankelijke website.

De websites werden getest aan de hand van de eisen die door het wereldwijd erkende Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn opgesteld.

De vijf meest voorkomende website gebreken zijn respectievelijk:

  • slecht geschreven broncodes;
  • slecht gebruik van lijsten;
  • weinig of geen gebruik van kopjes en titels;;
  • ontbreken van alternatieve tekst voor grafische elementen;
  • gebruik van pop-up schermen.

Het begrijpen en tegemoet komen aan de eisen van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid is de eerste stap om:

  • het aantal bezoekers te zien stijgen;
  • de potentiële opbrengst te verhogen;
  • klantenloyaliteit te verbeteren;
  • een onbetwist merkbeeld te handhaven.

Bron: Nearly 75 percent of FTSE 100 company websites fail to meet minimum accessibility requirements

Be Sociable, Share!