Moet Europa de toegankelijkheid van websites verplicht stellen? Sommigen geloven dat dit de enige manier is om te zorgen dat websites voor iedereen toegankelijkheid zijn. Anderen zijn liberaler en vinden dat je de keuze vooral bij organisaties zelf moet laten.

Voor overheids websites gaat deze vlieger niet helemaal op. Deze moeten per definitie voor iedereen toegankelijk zijn. Het is dan eigenlijk ook te gek voor woorden dat slecht 4% van de overheidswebsites aan de minimale eisen van toegankelijkheid voldoet.

Om hier verandering in aan te brengen tekenden onlangs de 34 ministers van de Europese staten de Riga Ministerial Declaration (Pas op! PDF).

Hierin staat dat men streeft naar internet voor iedereen. Eén van de doelstellingen is: ensure that all public websites are accessible by 2010.

Het bedrijfsleven zal voorlopig nog moeten worden overtuigd met het argument dat toegankelijkheid vanuit economisch perspectief goed rendement oplevert. Maar of dit genoeg zal zijn, de tijd zal het leren.

Brom: Web accessibility to become mandatory in Europe

Be Sociable, Share!