Een nieuw Amerikaans bedrijf ziet brood in een concept dat intern tegenstrijdig lijkt: de mogelijkheid opgeslagen pagina’s van websites te doorzoeken wanneer men niet verbonden is met internet. Webaroo introduceert vandaag een dienst waarmee gebruikers van draagbare apparatuur de pagina’s van geselecteerde sites kunnen downloaden, zodat ze deze onderweg bij zich hebben.

Hoewel op steeds meer plaatsen via draadloze netwerken contact gelegd kan worden met internet, is er volgens de oprichters van het bedrijf zeker behoefte aan de mogelijkheid, informatie van internet ‘op zak’ te hebben. Dekkingsproblemen met draadloze toegang tot internet zijn er nog op tal van plaatsen, en de capaciteit van hedendaagse diskdrives en processors is dermate groot dat doorzoeken van kopieën van websites op je schijf vaak stukken prettiger werkt dan het afstruinen van internet, menen ze.

Om dat waar te maken, moet er gezorgd worden voor een dekkend informatieaanbod op het draagbare apparaat. De kern van Webaroo’s concept schuilt dan ook in software die in staat is de informatie van gespecificeerde websites of over dito onderwerpen te downloaden op momenten dat het apparaat in contact staat met internet. Daarnaast ontwikkelt Webaroo informatiepakketten, te beginnen met zestien pakketten web-informatie over steden.

Bron: Het nieuwste van het nieuwste: offline-internet

Be Sociable, Share!