De elektronische handel is tussen 2000 en 2004 sterk toegenomen. In 2004 haalden Nederlandse bedrijven gemiddeld 10 procent van hun omzet uit de verkoop van producten en diensten via elektronische netwerken zoals internet. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vanochtend is gepubliceerd.

Er is wel sprake van grote verschillen tussen grote en kleine bedrijven. In 2004 haalden ondernemingen met 50 of meer personeelsleden 13 procent van de omzet uit online-verkopen. In kleinere bedrijven was dat maar 3 procent.

Vooral de bedrijfstakken industrie en handel doen relatief veel aan e-commerce. In 2004 was 14 procent van de omzet in de industrie te danken aan online-verkoop, terwijl handelsbedrijven 12 procent van hun verkoop langs elektronische weg realiseren. Daarbij valt op dat e-commerce in de handel is verdubbeld sinds 2002, terwijl in dezelfde periode in de industrie nauwelijks groei plaatsvond.

De zakelijke dienstverlening blijft ver achter met een omzetaandeel voor e-commerce van slechts 3 procent. Bovendien is dit percentage sinds 2000 amper gestegen. Het CBS concludeert dat goederen makkelijker online te verkopen zijn dan diensten.

Nederland scoort met e-commerce nauwelijks hoger dan het gemiddelde voor de Europese Unie, dat op circa 8 procent ligt. In Duitsland (14 procent), het Verenigd Koninkrijk (17 procent) en Ierland (22 procent) vindt relatief veel meer elektronische handel plaats. Aan de andere kant van het spectrum staat Italië met 2 procent e-commerce.

Bron: Nederland in middenmoot met e-commerce

Be Sociable, Share!