Het surfgedrag van mensen is het laatste jaar sterk verandert. Met het intensiever gebruik van internet neemt evenredig het geduld dat mensen hebben af. Oriënteren op een webpagina en wat rondklikken is er niet meer bij. Ze willen zonder omwegen hun doel bereiken. De sterke voorkeur voor een homepage met eenvoudige keuzes in plaats van een volgepropte portaal-look is nog een voorbeeld van dat veranderende surfgedrag.

De opbouw van een webpagina met aan de linkerkant de navigatie of subnavigatie, centraal de content en een rechterbalk is zeer populair. In de rechterbalk staan doorgaans links naar verwante informatie, nieuwsflashes of reclame. Gebruikerstesten maken duidelijk dat de rechterkolom steeds minder bekeken wordt.

Er zijn twee redenen aan te geven waarom de rechterbalk minder populair wordt:

  • Om informatie vlot te kunnen verwerken, moet ze logisch geordend zijn. Ordening wordt vaak afgeleid uit een lay-out: het belangrijkste staat bovenaan, het minder belangrijke onderaan. Mensen willen logische stappen en een design dat hen helpt om snel informatie te vinden en te verwerken. Dat is niet gemakkelijk als een pagina een middendeel heeft met content en links, en een rechterbalk met nog meer links en flikkerende buttons.
  • Tenslotte is de muis met scrollwiel tegenwoordig erg populair. Met als gevolg dat mensen hun muis minder naar de schuifbalk aan de rechterkant van een pagina verplaatsten dan vroeger. Dit heeft als gevolg dat de hele rechterkant dus niet opvalt.

In één geval kan de rechterbalk wel. Met name als alle praktische informatie van een product in die zone verzameld wordt. Het middendeel van de pagina bevat dan bijvoorbeeld de beschrijving en wat fotos, terwijl de rechterbalk de afmetingen, prijsinformatie etc. bevat.

Bron: De dood van de rechterbalk?

Be Sociable, Share!