Keynote Systems doet jaarlijks onderzoek naar de klanttevredenheid van de websites van online reisbureaus en hotelketens.

Het algemene beeld is dat de klanttevredenheid sterk is gedaald en dat de frustratie van veel gebruikers naar een bezoek aan een van de websites sterk is toegenomen.

De online reismarkt is aan veel verandering onderhevig. In de strijd om de concurrentie zijn veel websites de afgelopen tijd verandert.

Over het algemeen zijn het goede verbeteringen vanuit gebruiksvriendelijkheidperspectief, het is dan ook interessant dat mensen toch niet tevreden zijn.

Dit komt vooral door de impact van de veranderingen. Deze is vaak te radicaal waardoor iemand die gewend is aan een bepaalde interface (hoe ongebruiksvriendelijk ook) verward raakt en een hele nieuwe manier van werken moet aanleren.

De weg van de geleidelijke vooruitgang is hier vaak het meest succesvol.

Vaak als gebruiksvriendelijkheid adviseur zijn we vol enthousiasme en passie bezig met de inhoud van ons advies. Het lijkt aleeen maar te gaan om de vraag hoe kunnen we zaken gebruiksvriendelijker maken.

De effectiviteit van een advies is echter een resultaat van de inhoud van dat advies maal de acceptatie van ons advies. Met andere woorden. Ons advies kan nog zo goed zijn, als het niet wordt opgevolgd is het rendement nihil.

Dezelfde vlieger gaat op voor een redesign van een succesvolle website. Ook dit moet stapsgewijs en zorgvuldig gemanaged worden. Tijdens het redesignproces moet de eindgebruiker er al nauw bij betrokken worden.

Bron: Consumers appear to be a bit grumpy with the online travel agencies and hotel sites

Be Sociable, Share!