Een prototype is een directe representatie van de gebruikservaring en aan de andere kant is het ook een oppervlakkige weergave van de uiteindelijke website. Een goed prototype staat aan de basis van succes of falen.

Een prototype bevat alle informatie en acties die horen bij een website. Als zeer snel krijgt men dus inzicht en kan men dingen snel en goedkoop wijzigen. Het blijft echter statisch waardoor de uiteindelijke interactiviteit moeilijk na te bootsen is. Hierdoor staan ze ook vaak onder kritiek en worden er allerlei wijzigingen in het prototype aangebracht die niet noodzakelijk zijn omdat die problemen in het echte interactieve systeem door diens interactiviteit worden opgelost.

Vaak worden prototypes uit gepresenteerd buiten de context van de organisatie en diens markt. Omdat de vormgever die niet weet worden maar tal van oplossingen geboden. Waardoor de overal wat dingen vandaan plukt, als ware hij in een snoepwinkel. Dit is niet goed wat juist eenheid, eenvoud en consistentie zorgen voor een goede gebruikservaring. Een website is geen verzamelbak, het moet een duidelijke rode lijn bevatten.

Protypes worden gemaakt om een bepaald probleem op te lossen. He who can define the problem, declares the solution. (Bob Baxley). Het is dan ook goed als vormgever dit probleem centraal te stellen en daar oplossingen voor te verzinnen. In plaats van mensen die dingen opleuken worden het meer probleemoplossers.

Bron: Live by the Mockup, Die by the Mockup

Be Sociable, Share!