Op zijn weblog justaddwater.dk behandelt Jesper Rønn-Jensen het rendement op investering van ajax. Dit doet hij aan de hand van de case van de website macrumors.com die via haar website live verslag deed van de Macworld San Francisco Keynote.

De hamvraag is natuurlijk: Levert Ajax wat op? Tegenover een stijging in de ontwikkelingskosten staan lagere kosten voor bandbreedte, training en cost of ownership. Een goed rendement op investering kan dus wel degelijk worden behaald met deze nieuwe technologie.

Bron: AJAX performance stats, ROI, and business value

Be Sociable, Share!