Het internet groeit ontzettend snel. De laatste cijfers wijzen uit dat deze groei jaarlijks op ongeveer 170% zit. Even voor ons beeld, momenteel zijn er volgens schattingen van de Internet Systems Consortium circa 350 miljoen domeinnamen geregistreerd. Over een jaar zullen dit er 595 miljoen zijn. Bedenk dan ook nog dat het hier over domeinnamen gaat en dat achter elke domeinnaam een website zit die bestaat uit vele andere paginas en we krijgen een beetje beeld van de schier onmetelijke omvang.

Steeds meer informatie wordt ontsloten voor het Internet. Boeken worden ingescand, tv shows op het internet geplaatst en van radio shows worden podcasts gemaakt.

Zal de toegang tot deze grote hoeveelheid informatie ons slimmer maken of zullen we er meer gestressed door raken?

Volgens psycholoog David Greenfield, vertonen mensen nu al tekenen van informatiestress. Er zijn grenzen aan de hoeveelheid informatie die mensen kunnen verwerken.

Mensen niet vaak zoeken op internet geven als belangrijkste reden dat er teveel informatie is. Ze zijn bang informatie te missen maar hebben geen tijd om het allemaal uit te zoeken, aldus onderzoekster Jennifer Kayahara.

Volgens Steve Jones, professor aan de universiteit van Illinios Chicago kan de grote hoeveelheid informatie op internet mensen slimmer maken. Wel waarschuwt hij ervoor dat we dan meer stil moeten staan bij de geldigheid van informatie.

Goede onderzoeksvaardigheden, weten waar en hoe je informatie kunt vinden en deze op waarde weten te schatten is cruciaal in een wereld waarin we 24 uur per dag 7 dagen in de week omringd zijn door elektronische informatie.

Als je iedere minuut vult met meer media zal je nooit meer onafhankelijk denken. Je hebt dan wel toegang tot alle specifieke informatie, Voor kennis en begrip is meer nodig. Als de hele dag door informatie naar je toe wordt gegooid heb je geen tijd voor reflectie. Het enige dat je dan nog kunt doen is ontwijken, aldus Jakob Nielsen.

Bron: Has Internet created too much of a good thing?

Be Sociable, Share!