Uit onderzoek van Dynamic Markets blijkt dat veel ondernemingen moeite hebben hun grote aantal eigen externe websites te coördineren. De conclusie luidt dat naarmate het aantal websites toeneemt, de merkconsistentie afneemt. Juist deze consistentie is volgens ruim tweederde van de ondervraagde managers belangrijk, aangezien een eensgezinde look and feeI van de diverse externe websites volgens hen een directe invloed heeft op de winstgevendheid.

Consistentie is ook erg belangrijk voor de gebruiksvriendelijkheid van een website. Jakob Nielsen noemt het zelfs als een van de tien heuristieken. Gerry Gaffney is ook van mening dat consistentie cruciaal is.

In slechts vier jaar tijd is het gemiddelde aantal externe websites per onderneming verdubbeld naar 34. Uit het onderzoek komen diverse obstakels naar voren die ertoe leiden dat de consistentie in het gedrang komt. Ten eerste kost het veel tijd om een website te vernieuwen en aan te passen aan de standaard look and feel. Iets meer dan de helft (54%) van de brand managers geeft aan daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op de look and feel van de websites. In de tweede plaats worden meer dan de helft (55%) van de websites handmatig bijgewerkt. Slechts éénderde van de bedrijven beschikt over software die de vele websites automatisch bijhoudt en update.

Het onderzoek maakt duidelijk dat een succesvolle inrichting van het internet binnen grote ondernemingen in veel gevallen op problemen stuit. Veel brandmanagers geven wel aan het belang van het internet te onderkennen; zij zien zelfs een directe relatie tussen webconsistentie en winst.

Bron: Wereldwijde web voor veel ondernemingen te wijd

Be Sociable, Share!