Human Factors International ontwikkelde een cursus en namen daarvoor veel onderzoeksverslagen door. Op basis van dit uitgebreide literatuuronderzoek stelde ze een lijst samen met interessante bevindingen.

Een kleine selectie uit hun lijst

Ouderdom Senioren kunnen beter overweg met een touchscreen dan met een muis.(Iwase and Murata, 2002)

Klikken of zoeken Op websites met een duidelijke navigatie vertonen gebruiker eerder klikgedrag. (Katz and Byrne 2003)

Geloofwaardigheid en vertrouwen Design is cruciaal om vertrouwen op te wekken. Een slechte design (drukke layout, kleine letters, teveel tekst)doet meer schade dan dan dat een goed design helpt (Sillence, Briggs, Fishwick, and Harris, 2004). Experts en beginnelingen evalueren geloofwaardigheid om een andere manier. Expers kijken vooral naar de reputatie van de auteur en de doelstellingen van de organisatie. Beginnelingen letten vooral op look and feel (Stanford, Tauber, Fogg, and Marable, 2002).

Animatie Geanimeerde boodschappen trekken dan wel de aandacht. Gebruikers herinneren de informatie niet beter dan bij statische plaatjes. (Bayles, 2002)

Methode Wat gebruikers denken en zeggen dat ze doen verschilt vaak van hun werkelijke gedrag (Eysenbach and Kohler, 2002)

Vergelijking Gebruikers herinneren producten beter als ze zijn voorzien van een foto. Foto links en de beschrijving rechts heeft veelal de voorkeur (Hong, Thong, and Tam, 2004)

Moeilijkheden Gebruikers besteden 40% van hun tijd op de computer met het proberen dingen gedaan te krijgen. Het besturingssysteem, e-mail en internetten zorgt voor de meeste problemen (Ceaparu, Lazar, Bessiere, and Shneiderman, 2004).

Visueel gedrag Afbeeldingen trekken de aandacht, vervolgens kijken gebruiker het meeste naar de kopjes. Gebruikers weten waar advertenties worden geplaatst en negeren deze (EyeTrackIII, September, 2004).

Wachttijd tolerantie Een aanvaardbare wachttijd is niet meer dan 2 seconden. Gebruikers zijn bereid iets langer te wachten als ze feedback krijgen dat er iets gebeurt en het systeem niet is vastgelopen (Nah, 2004).

Bron: Yeah, but can you give me a reference? 2.0

Be Sociable, Share!