Steeds vaker wordt werk uitbesteed aan het buitenland. India bijvoorbeeld barst van de hoog-opgeleide IT-ers, die een hoog arbeidsmoraal hebben en tegen een zeer lage uurprijs werken.

India kampt echter ook met een tekort van 60.000 usability professionals. Op het gebied van het bouwen van gebruiksvriendelijke interfaces lopen ze daardoor achter en dreigen de boot te missen.

Immers hoe goedkoop een it-oplossing ook is, als ze niet gebruikt wordt heeft het toch gefaald.

Kennis van usability zit nu nog vooral in de VS en west-europa. Het bouwen van interfaces in deze landen en de techniek in India heeft veel kansen in zich om tot een winnende combinatie te komen.

Bron: India short of 60,000 usability professionals

Be Sociable, Share!