bell curve

Menselijke vaardigheden kunnen we weergeven in een bell curve. 98% van je gebruikers zijn slim genoeg om hun televisie te bedienen. 70% hiervan begrijpt Windows. Daarvan is 15% in staat om Linux te bedienen. Hiervan kan 1% programmeren. Daarvan programmeert 0,1% in C++ en slechts 0.01 begrijpt Microsoft ATL programming (100% hiervan heeft een baard en bril)

Het effect van deze stijle curve is dat wanneer je de moeilijkheidsgraad ook maar met een paar procent verlaagt je de groep potentiele gebruikers drastisch verhoogt. Een verhoging van de gebruiksvriendelijkheid van 10% kan leiden tot een toename in gebruik van wel 50%.

Bron: Designing for People Who Have Better Things To Do With Their Lives, Part Three

Be Sociable, Share!