Formulieren, facturen etc worden gemaakt door HBO-plus, voor HBO-plus mensen. Hierdoor zijn ze veelal niet te begrijpen voor de gewone mens.

Dit is in feite een kwestie van gebrekkige informatie-ergonomie en daarmee vergelijkbaar met de problemen die moeten worden opgelost bij user interface design. Een formulier is immers ook een interface, tussen cliënt en organisatie.

Volgens Leonard Verhoef kunnen deze problemen worden opgelost door te kijken naar de functiepsychologie. Volgens Verhoef vormt de functiepsychologie, die bestudeert hoe mensen waarnemen, denken en handelen, de basis van een goed ontwerp.

Bron: Its the psychology, stupid!

Be Sociable, Share!