We vinden het doodnormaal dat we een huis bouwen volgens een blauwdruk. Maar als we kijken naar de ontwikkeling van websites zien we dat een goede blauwdruk vaak ontbreekt. In plaats van een goed plan laten we ons leiden door steeds veranderende eisen.

Een papieren versie van de website fungeert als blauwdruk voor de bouw van een website. Het maken van papieren prototype heeft een aantal voordelen:

  • het helpt ons ideeen genereren;
  • we kunnen makkelijker experimenteren;
  • het maakt het vage concreet;
  • we kunnen snel resultaten presenteren;
  • helpt bij het bewaken van de doorlooptijden;
  • we kunnen vroeg de gebruiksvriendelijkheid testen;
  • stimuleert onderlinge samenwerking;
  • implementatie verloopt soepeltjes;
  • kost weinig en bespaart latere ontwikkelkosten.

Bron: The promised land of prototyping

Be Sociable, Share!