Het nut van semantisch programmeren lijkt niet altijd even duidelijk, de eindgebruiker ziet het toch niet? Dat is een misvatting, de eindgebruiker kan immers ook een screenreader en/of google-robot zijn. En deze zien het wel degelijk!

In het artikel Who Cares about Semantics Anyway? worden zowel voordelen als ook problemen bij semantisch programmeren besproken.

Misschien handig voor sommigen onder ons: de Markup Guide van Dave Shea.

Bron: Who cares about semantics anyway?

Be Sociable, Share!