Volgens minister brinkhorst van Economische Zaken is het hard nodig dat er een kwaliteitsoordeel komt voor vergelijkingssites, bijvoorbeeld in de vorm van een keurmerk. Als de sector hier zelf niet mee komt dan doet het kabinet dit, aldus Minister brinkhorst deze week in een brief aan de tweede kamer.

In het actieplan van minister Brinkhorst staat de keuzevrijheid voor de consument, vereenvoudigde klachtenafhandeling en geschillenbeslechting centraal.

Bron: Molblog

Be Sociable, Share!