Een aantal onderzoekers onderzocht de effecten van regellengte op leessnelheid, begrip en tevredenheid bij het lezen van online nieuws artikelen. Twintig middelbare scholieren werden gevraagd om artikelen te lezen met regellengtes van 35, 55, 75 of 95 letters per regel. De resultaten brachten aan het licht dat mensen sneller lezen met lange regels, terwijl er geen verschil was in tevredenheid of begrijpelijk lezen. Daarentegen gaf het meerendeel aan de voorkeur te geven aan korte regels!

Hoe tegenstrijdig kan een uitslag zijn? Zie je nu wel dat gebruikers zelf niet bewust weten wat ze willen??

Bron: The Effects of Line Length on Reading Online News

Be Sociable, Share!