Al eerder berichtten we over het geheim van google. Marissa Mayer directeur van Consumer Web Products bij Google licht een tipje van de sluier op.

Toen ze betrokken raakte bij User Interface Design werd ze gevraagd niet meer dan een dag in de week aan de User Interface te werken en werd ze gevraagd geen meningen te verkondigen maar data te leveren.

Google doet erg veel aan gebruikerstesten waarbij ze vooral weer let op de statistische significantie van de resultaten.

Google maakt ook veel gebruik van logfile analyse. Google voert een kleine verbetering door, presenteert het aan een testgroep en analyseert de resultaten (op basis van logfiles en e-mail feedback)

Google lanceert produkten al in een zeer vroeg stadium (google beta) om zo al resultaten te krijgen en het produkt te kunnen verbeteren.

Google’s werkwijze samengevat

  • stapsgewijs;
  • statistisch.

bron: Google’s pragmatic, data-driven approach to user interface design

Be Sociable, Share!