Als we spreken over User Interface Design denken we niet zo snel aan de ethische implicaties hiervan. Die zijn er echter wel. M.L Cummings onderzocht de manier waarop wapens worden ontworpen en introduceert het begrip de morele buffer (PDF). Hiermee bedoelt ze de kloof tussen het uitvoeren van een actie en het zich bewust zijn van de consequenties hiervan.

Neem bijvoorbeeld het besturen van een geleide raket om strategische militaire doelen te raken. Dat besturen van de raket gaat via een grafische interface waardoor oorlog voeren meer op een computerspelletje lijkt dan dat men geconfronteerd wordt met de harde werkelijkheid.

Een ander mooi voorbeeld zijn de programmas waarmee air traffic controllers hun werk doen. De vliegtuigen komen als puntjes binnnen op hun radar-scherm. Als ze continu herinnert worden aan het feit dat een foutje van hun vele levens kan kosten zijn ze niet meer in staat hun werk uit te voeren.

De interface zorgt ervoor dat de gebruiker zo gericht is op zijn taak dat hij de consequenties daarvan vergeet. In het geval van oorlogsvoering of het werk van de air traffic controller is dit wat we willen bereiken.

Over het algemeen willen we dit juist niet. We willen mensen die betrokken zijn bij het geheel. Die de consequenties van hun handelen vooraf goed kunnen inschatten en daarnaar handelen. Het nadeel van Activity Centered Design is dat teveel de nadruk wordt gelegd op de taak. In plaats van te focussen op een deelaspect van de functie moet de hele functie worden bezien. Het is tijd voor een meer holistische benadering van User Interface Design.

Bron: Morality and User Interface Design

Be Sociable, Share!