Jared Spool over de context van user experience. Terecht wijst hij er op dat dit een belangrijke factor is die vaak wordt vergeten.

    Volgens Spool kan de context worden opgedeeld in de volgende elementen:

  • Doelen, wat wil de gebruiker bereiken?;
  • Proces, welke stappen doorloopt hij? Welke rollen neemt hij aan?;
  • Input & Output, welke materialen en informatie heeft de gebruiker nodig?;
  • Ervaring, heeft de gebruiker ervaring met soortgelijke applicaties?;
  • Beperkingen, zijn er fysieke, tijdelijke, financiele of andere beperkingen?;
  • Omgeving, hoe ziet de fysieke omgeving eruit?;
  • Configuratie, over welke hard- en software beschikt de gebruiker?;
  • Relaties, beinvloed de applicatie de relatie tussen de gebruiker en andere mensen?.
Be Sociable, Share!