There are many other rules to Web design, and there isn’t one of them that doesn’t have an exception.

In dit artikel houdt Keith Robinson een pleidooi voor de belangrijkste regel van usability, namelijk dat er geen regels zijn. Er is géén regel of er kan (indien de omstandigheden dat vragen) van worden afgeweken. Hij zet zich dus af tegen de usability-experts die domweg regeltjes volgen en pleit ervoor om achter de regeltjes te kijken. Waarom is een regel zoals ze is, dit inzicht moet leiden tot werkelijk goede usability-adviezen.

Be Sociable, Share!