Waarom Tag-it

Ruigrok | NetPanel is altijd op zoek naar nieuwe tools voor in de marktonderzoeksgereedschapskist. Uit onderzoek naar het ‘Wie, Wat, Waar en Waarom van de Nederlandse consument op Web 2.0’ blijkt dat steeds meer Nederlanders vertrouwd zijn met het nieuwe participerende internet. Dat was voor ons aanleiding om te kijken op welke wijze deze nieuwe ontwikkeling (van consumeren naar produceren) voor onderzoek kunnen inzetten.

Tag-it

Hieruit is Tag-it geboren. Tag-it is een online instrument, waarbij op kwalitatieve wijze data wordt verzameld. Bij Tag-it reageren respondenten via ‘tags’; een soort digitale post-it.

Het gaat als volgt:
Respondenten worden per e-mail uitgenodigd.
Zij openen de persoonlijke link naar het onderzoek.
Na een korte introductie over hoe Tag-it precies werkt, gaan zij aan de slag.
Reageren gaat simpel door op de smileys (onder op de pagina) te klikken, deze te verslepen naar datgeen waarop men reageert en een korte reactie in te typen.
Een respondent kan zoveel reacties op een pagina plaatsen als hij of zij wil.

Het stimulusmateriaal kan heel breed zijn bijvoorbeeld een screenshot van een homepage, een reclame, de nieuwe lay-out van een tijdschrift of een concept. Vorig jaar heeft Anne Jochems een eerste prototype van de nieuwe onderzoekstool ontwikkeld. We hebben op basis van haar prototype de omgeving laten bouwen door CoolCreations.

Pilots

Samen met Postbank is een eerste pilot met Tag-it uitgevoerd. Postbank wilde inzicht in het denkproces van de klant bij het invullen van bepaalde formulieren. Het onderzoek is tegelijkertijd op de ‘traditionele’ manier, via single interviews, uitgevoerd. Recentelijk hebben we een pilot gedaan met Tag-it voor een usabilityonderzoek. Hierbij stond de website van de 1% Club centraal. De 1% Club is een online marktplaats voor ontwikkelingsprojecten.

Findings

In het Postbank onderzoek bleken de resultaten van de traditionele methode (single interviews) en de nieuwe methode goed vergelijkbaar. Hieruit maken we op dat Tag-it een geschikt instrument kan zijn. In het usabilityonderzoek zijn vrienden en bekenden aangeschreven om deel te nemen. We hadden het gevoel dat deze groep wat terughoudend was met negatieve opmerkingen, deze werden namelijk vaak in ‘groene smileys’ verpakt. We hebben de kleine groep deelnemers teveel vragen willen laten beantwoorden, wat de rijkheid van de resultaten niet positief beïnvloedde. Er kwamen wel nuttige tips naar voren. Met name wat betreft de inhoud van de site, kwam bijvoorbeeld aan het licht dat de informatie over de projecten die je kan steunen nog uitgebreider mag: Leuk om 1% te geven, maar je wilt wel weten wat er met je 1% gebeurt!

voorbeeld tag-it omgeving

Meerwaarde Tag-it

De opdrachtgever kan tijdens het onderzoek live meekijken wat er gebeurt. Dit blijkt een toegevoegde waarde te hebben. De opdrachtgever kan, voordat hij een uitgebreid rapport heeft, al een indruk krijgen van de resultaten en deze tijdens de website ontwikkeling zonodig doornemen met de projectleiders. Het leidt tot korte lijnen en snelle afstemming, ook tussen ons en de opdrachtgever. Daarnaast blijkt uit de reacties van de deelnemers (de taggers) dat ze het leuk vinden op deze wijze hun mening te geven.

reacties van deelnemers over Tag-it

Echter om Tag-it in te zetten voor usabilityonderzoek hebben voor onszelf de volgende leerpunten geformuleerd: minimaal 25 deelnemers, algemene steekproef en beperk het aantal onderwerpen dat je voorlegt (bijvoorbeeld de homepage of de gebruiksvriendelijkheid van bepaalde functionaliteiten). Mogelijkheden van Tag-it zijn legio. Kanttekening is wel dat de onderzoeksvraag altijd leidend is voor het onderzoeksinstrument dat je inzet.

Kortom

Tag-it is een nieuwe manier van data verzamelen, die zeer rijke en sprekende kwalitatieve inzichten oplevert. Anders dan bij ‘gewone’ vragenlijsten zoals we die veel gebruiken bij online kwantitatief onderzoek, is Tag-it wat minder gestructureerd en hebben deelnemers veel vrijheid om hun mening goed en gedetailleerd kwijt te kunnen. Niet alleen blijken de resultaten goed bruikbaar, maar ook vinden deelnemers het een fijne manier van input geven. Dit laatste is een zeer belangrijk aspect voor ons. In deze wereld vol informatie en indrukken worden mensen immers steeds selectiever in waar zij hun kostbare tijd aan willen besteden. Wil je goed onderzoek doen, dan moet je deelnemers hiervoor op een leuke, makkelijke, eenvoudige manier warm laten lopen. Daarom zien wij zeker toekomst voor Tag-it. Op basis van alle onderzoeken met Tag-it wordt de gebruikersinterface steeds verder verfijnd, wat de tool nog prettiger maakt in het gebruik.Nieuwe onderzoeken met Tag-it zijn inmiddels van start gegaan. Zo evalueren we momenteel de advertenties van een programmablad onder abonnees en losse kopers.

Auteurs

Na psychologie heeft Nieske van Woerden een master User System Interaction gedaan in Eindhoven; voor haar afstudeerproject heeft zij negen maanden bij Philips Medical Systems gezeten. Daarna heeft Nieske drie jaar bij Interview NSS gewerkt, en in 2005 is zij begonnen bij Ruigrok | NetPanel om zich meer te specialiseren in usabilityonderzoek. Tegenwoordig houdt zij zich vooral bezig met het testen van websites (online en kwalitatief onderzoek, soms een combinatie) en onderzoek naar wat mensen doen en niet doen op het internet in het algemeen.

Na haar propedeuse Psychologie is Sandra van Os Communicatiewetenschap gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna is Sandra bij Marja Ruigrok terechtgekomen en kwam zij in aanraking met kwalitatief onderzoek. Sandra maakte in de jaren daarna de groei van Ruigrok | NetPanel tot een full service bureau mee en is meegegroeid tot senior projectleider op het gebied van kwalitatief onderzoek.

Be Sociable, Share!