Traditionele marketing leert ons over de 4 P’s. Hiermee worden bedoelt prijs, product, promotie en plaats. Door met deze elementen te spelen kan de marketeer er voor zorgen dat er meer van zijn goederen/diensten worden afgenomen.

De 4 P’s zijn verre van volledig en missen de nodige nuance en toch worden ze veel gebruikt in de praktijk. Dat komt omdat 4 P’s nu eenmaal makkelijker te onthouden zijn dan een of ander moeilijk maar wetenschappelijker correct model en omdat ze de marketeer toch al behoorlijk veel invalshoeken gegeven.

De laatste tijd zie ik het begrip ‘design thinking‘ steeds vaker opkomen.

Een sluitende definitie van wat design thinking nu precies is bestaat echter niet. Design thinking is een creatieve manier van problemen oplossen, design thinking stelt de mens centraal, design thinking is holistisch en design thinking is iteratief om maar wat te noemen.

Net zoals de marketing hun 4 P’s hebben zo heeft de design thinking ook een aantal P’s nodig. Ik zat te denken aan de 5 P’s van design thinking.

People

Design thinking stelt bij het bedenken van oplossingen de mens centraal. Toevoegen van wat menselijkheid wat uiteindelijk zal resulteren in ongekende klantloyaliteit.

Prototype

Design thinking gaat om uitproberen van veel ideeën. Perfecte oplossingen komen niet ineens tot stand naar ontstaan door het continu bijschaven. Zorg daarom dat je zo snel mogelijk je ideeën tastbaar maakt zodat je dit met echte mensen kunt testen en kunt leren. Denk in prototypes.

Pencils

Design thinking is gebruik maken van de juiste tools op het juiste moment. Denken doe je niet alleen met je handen maar ook met je hoofd. Maak daarom gebruik van oude tools zoals potlood en papier, je zult verbaast staan van de vele ideeën die je op korte termijn zult bedenken. Laat die PC nog maar even lekker uit staan.

Passion

Design thinking geeft en vraagt enthousiasme. Het bedenken van heel veel ideeën op een korte termijn en hier net zo gemakkelijk weer afstand van kunnen doen. Continu weer het in het hoofd kruipen van de klant zijn energie-vretende bezigheden. Alleen door écht gepassioneerd te zijn zul je deze energie opbrengen die nodig is.

Play

Design thinking is creatief. Om werkelijk lastig problemen op te lossen moeten we eerst vaak anders naar de de wereld en het speelveld leren te kijken. We proberen verbanden te zien die we eerst niet zagen. Een speelse en vertrouwde omgeving is nodig om vrij te denken en te komen tot dat briljante idee die de oplossing blijkt voor het probleem.

Be Sociable, Share!