Er zijn natuurlijk tal van redenen te verzinnen om gebruikers te laten registreren op je website. Deze redenen zijn over het algemeen in het voordeel van de stakeholder. Uit gebruikersonderzoek blijkt echter dat het tevens het grootste struikelblok is voor klanten om tot conversie over te gaan.

Mocht je echter besluiten om gebruikers toch te laten registreren dan kun je maar beter zorgen dat je zo weinig mogelijk struikelblokken achterlaat. Zorg er voor dat dingen welke eigenlijk heel simpel zouden moeten zijn niet onnodig lastig worden. Probeer de volgende 8 designfouten daarom te voorkomen:

  • Uberhaupt een ‘log in’ aanbieden;
  • ‘log in’ te vroeg aanbieden;
  • voordelen van een ‘log in’ niet noemen;
  • ‘log in’ knop verbergen;
  • ‘registreren’ en ‘wachtwoord vergeten’ links vergeten;
  • ‘log in’ niet bieden op cruciale momenten;
  • te veel informatie vragen bij het registreren;
  • niet zeggen wat je met de registratiegegevens gaat doen.

Bron:Account Sign-in: 8 Design Mistakes to Avoid

Be Sociable, Share!